<

Правила

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НА УК “БУРГАС

 1. Всеки сърфист трябва да оказва всякаква възможна помощ на всяко лице или плавателен съд в опасност.
 2. Ако сърфист забележи друг сърфист да се задържа необичайно дълго във водата, е длъжен да отиде до него и да предложи помощта си.
 3. Да се кара при изключително внимание за наличието на плувци по траекторията на сърфа. Да се влиза и излиза точно в отредената сърф-зона пред клуба.
 4. По всякакъв начин да се избягва глисажът в зоната между шамандурите и брега, освен в случаите, когато той е наложителен за безопасното излизане на брега.
 5. Сърфист не трябва да влиза на вода ако се чувства слаб или болен, след обилно хранене, след употреба на алкохол, стимуланти, опиати и др.под.
 6. Всеки сърфист е персонално отговорен да преценя добре уменията си, да ги съобрази със силата и посоката на вятъра, с вълнението, със сърф-оборудването си.
 7. Всеки сърфист е персонално отговорен да облича екипировка, съобразена с атмосферните условия.
 8. Всеки сърфист е длъжен да спазва основните правила за движение в морето:

-      Когато два сърфа плават с различен курс спрямо вятъра, този който е на десен хале има предимство.

-      Когато два сърфа плават на един и същ курс, подветреният има предимство.

-      При неясни случаи да действа все едно няма предимство.

 1. Забранява се сърфирането сам и в неизвестна посока. На далечно разстояние да се кара по двама-трима минимум. Да предупредят наблюдател на брега с бинокъл за посоката си и времето си на връщане.
 2. Сърфирането в зоната на фарватера е забранено от ДМА. Всеки, който нарушава тази забрана, прави това на свой риск и отговорност. В зоната да се кара на безопасно разстояние от големи плавателни съдове и при изключително внимание за наличието на маневриращи такива.
 3. Сърфистът е длъжен да носи със себе си в морето здраво двуметрово въженце (при повреди на оборудването, за влачене и др.)
 4. Да се кара при изключително внимание за наличието на рибарски мрежи, плаващи бутилки, дъски, найлони идр. под.
 5. Сърфист, който има нужда от помощ, дава знак за това, размахвайки ръце отгоре надолу.
 6. Бедстващ сърфист в никакъв случай и по никакъв повод да не напуска сърфа си до пристигането на помощ. Дъската е най-сигурния “спасителен пояс”, а платното служи за плаваща котва и цветно петно, което по-лесно може да се забележи.
 7. При нужда от спасителна операция телефоните на дежурния по ДМА са изписани на таблото в коридора на сърф-клуба.

При необходимост настоящите правила ще се актуализират всяка календарна година.

 

ПРАВИЛА

за ползване на материалната база на „Уиндсърф клуб Бургас” ..

 1. Право да ползва базата има всеки член на клуба, платил членски внос за съответната година.
 2. Всеки член на клуба, платил членски внос за съответната година, има право на едно място за съхранение на дъски и място за два рига. Допуска се съхранението на допълнителни дъски, ако остават свободни места след като всички редовни членове са си поставили на местата една дъска и два рига.

За всяко второ място се заплаща допълнителна годишна такса в размер на 1/2 от членския внос. За всяки трети риг може се заплаща допълнителна такса, като размерът се определя от УС за всяка година.

 1. Риговете с размер на платното над 6 кв.м. се съхраняват в пристройката със свален гик.
 2. Платната с квадратура до бкв.м. включително се съхраняват в лявата половина на пристройката със свален гик .
 3. Управителния съвет изготвя график за чистене на клуба, който ще стои закачен на таблото.
 4. Ако някой се къпе в банята задължително се спира водата за миене на сърф оборудване.
 5. Първият, който отключва клуба и влиза да кара сърф задължително вади пред външната врата на сградата кофата с вода.
 6. Вратите на клуба се заключват задължително, ако няма хора пред сградата, които да наблюдават влизащите и излизащите.
 7. Последният, който си тръгва прибира кофата, активира СОТ-а и заключва.
 8. Всеки член на клуба е с обозначено мястото за съответната дъска и въжетата за риговете.
 9. При влизане и излизане да се кара на глисаж по възможност след шамандурите.
 10. При влизане и излизане от водата всеки да попълва книгата и да се подписва.
 11. Велосипедите се съхраняват пред клуба на стойка.
 12. Трапците се съхраняват на отделна стойка.
 13. Без разрешение на собственика не се ползват чужди екипировки и сърфове.
 14. По възможност финките трябва да бъдат свалени.
 15. Използваните инструменти да се връщат на мястото им след ползване.
 16. В клуба не се съхраняват ненужни вещи/чанти, джапанки, фланелки, бански и др. подобни/

УС на УК Бургас