<

Структура

Управителен съвет

Председател - Мариана Лозева;

Членове:

- Александър Стайков;

- Диан Димов;

- Тодор Велев;

- Деяна Цонкова;

- Георги Балканов;

- Петър Михалев;

Вижте още:

- Устав на Уинд сърф клуб Бурга